24มิ.ย./22

ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565​ เวลา​ 09.00Read More…

24มิ.ย./22

ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอด้วยโปรแกรม Word Press”

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา​ 08.30​Read More…